Karel Vávra: Památník padlým rudoarm?jc?m

 • Název Památník padlým rudoarm?jc?m
 • Autor Karel Vávra
 • Vznik 1946
 • Typ památník reliéf
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka památník vznikl naproti parcele, na ní? bylo na konci války z?ízeno provizorní poh?ebi?t? rudoarm?jc? padlých na katastru Plesné (jejich ostatky pozd?ji p?eneseny na spole?né poh?ebi?t? v Hlu?ín?); opravu památníku v roce 1982 dokon?il po smrti autora Alois Hlubek; znovu restaurováno roku 2020
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.865938, 18.134216
 • ?tvr? Plesná
 • Lokalizace na ulici 26. dubna poblí? domu ?. 139
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2020
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO