Jan Timotheus Strý?ek: Pr?myslová krajina

 • Název Pr?myslová krajina
 • Autor Jan Timotheus Strý?ek
 • Vznik 1982
 • Typ textilní prvek
 • Materiál textil
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  tapisérie o rozm?rech 225 x 600 cm vznikla pro ob?adní sí? v Orlové-Lutyni; p?i rušení ob?adní sín? v roce 2021 byla odinstalována a dlouhodob? zap?j?ena Vysoké škole bá?ské - Technické univerzita Ostrava

 • Zdroj Spolupráce výtvarníka s architektem. P?ehled prací za rok 1982. Praha [1983]; KOLEKTIV: Dílo a jeho p?edobraz. 12. let Moravské gobelínové manufaktury. Vala?ské Mezi?í?í 2017.
 • Sou?adnice 49.833706, 18.163952
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace velká zasedací sí? rektora VŠB-TUO, budova rektorátu na ul. 17. listopadu
 • popis: umíst?ní v zasedací síni rektora VŠB-TUO
  datum: 2021
  foto: Eva Špa?ková
 • popis: umíst?ní v zasedací síni rektora VŠB-TUO
  datum: 2021
  foto: Eva Špa?ková
 • popis: p?vodní umíst?ní v ob?adní síni m?stského ú?adu v Orlové
  datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: p?vodní umíst?ní v ob?adní síni m?stského ú?adu v Orlové
  datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek