Zden?k Má?el: D?tské hry

 • Název D?tské hry
 • Autor Zden?k Má?el
 • Vznik 1956–1960
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav v?tšina výjev? zcela zv?tralá, tak?e ji? nejde vid?t ani jejich obrysy
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka celkem 20 výplní; Vose?ková datuje 1960 (snad rok dokon?ení), av?ak budova projektována ji? od roku 1956
 • Zdroj ZAO Dílo; Vose?ková; BÁRTA, Jaromír. Architektonická skulptura Ostravy-Poruby. Bakalá?ská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005
 • Sou?adnice 49.831172, 18.174093
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace zadní pr??elí obou školních budov na ul. Porubská
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek