neznámý: Sv. Jan Nepomucký

 • Název Sv. Jan Nepomucký
 • Autor neznámý
 • Vznik 19. století (?)
 • Typ plastika
 • Materiál d?evo
 • Stav dobrý, novodobý nát?r
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka kaple se p?ipomíná poprvé roku 1771 a je patrn? nejstar?ím sakrálním objektem ve vsi; sv. Jana Nepomuckého má Krásné Pole rovn?? ve znaku
 • Sou?adnice 49.845462, 18.123449
 • ?tvr? Krásné Pole
 • Lokalizace kaple sv. Jana Nepomuckého v centru vsi (vedle ú?adu m?stského obvodu)
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek