Rejst?íky ? T?íd?ní chronologické ? baroko (Epocha vzniku)

17.–18. století s p?esahy v lidové tvorb? do 19. století