Vladimír Relich: Hrající si d?ti

 • Název Hrající si d?ti
 • Autor Vladimír Relich
 • Vznik 1957–1958
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 32 keramických meziokenních reliéf?, n?které se vícekrát opakují; Vose?ková p?i?kla bratr?m Kemrovým, ale reliéfy jsou signovány Relichem, n?které s datací 1957, jiné 1958
 • Zdroj Vose?ková; BÁRTA, Jaromír. Architektonická skulptura Ostravy-Poruby. Bakalá?ská práce, Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 2005
 • Sou?adnice 49.830462, 18.169710
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace Alšovo nám., mezi okny v nejvyšších patrech dom?
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek