Vladislav Gajda: kv?tníková sestava

 • Název kv?tníková sestava
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1974–1976
 • Typ ?ardiniéra
 • Materiál ?ula (?)
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka sestava p?vodn? umíst?na na Proke?ov? nám. p?ed Novou radnicí, nyní ne zcela systematicky rozmíst?na po Masarykov? nám.
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda
 • Sou?adnice 49.835846, 18.291647
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace Masarykovo nám.
 • zdroj: ZAO Dílo
  popis: p?vodní umíst?ní kv?tník? na nám?stí p?ed Novou radnicí
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula