Vladislav Gajda: Kv?t / Heraldická r??e

 • Název Kv?t / Heraldická r??e
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1975–1976
 • Typ fontána
 • Materiál bronz ?ula
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? na Proke?ov? nám. p?ed Novou radnicí, v 90. letech p?eneseno na sou?asné místo
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda
 • Sou?adnice 49.834126, 18.288478
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace nám. Edvarda Beneše, p?ed Ú?adem m?stského obvodu
 • P?vodn?
  Prokešovo nám. 8, 702 00 Moravská Ostrava a P?ívoz, ?eská republika
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek