Václav Fidrich: Ob?ané našeho m?sta

 • Název Ob?ané našeho m?sta
 • Autor Václav Fidrich
 • Vznik 1990
 • Typ plastika
 • Materiál pískovec újezdský
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka vysoce stylizované figury p?edstavují 3 ?eny s 5 d?tmi; p?vodn? zamý?leno do parku u obvodního centra Závo?í v Záb?ehu ? tam ale akce roku 1990 stornována z d?vodu nedostatku financí na výstavbu objektu a hotové dílo získalo umíst?ní v Moravské Ostrav?
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.839478, 18.283656
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace v par?íku p?ed budovou Ú?adu práce na ul. 30. dubna
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek