Konrád Babraj: dekorativní m?í?

 • Název dekorativní m?í?
 • Autor Konrád Babraj
 • Vznik 1977–1981
 • Typ dekorativní m?í?
 • Materiál keramika
 • Stav vlastní plastika nepoškozena, ovšem d?m opušt?n a zdevastován
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka n?které ?ásti m?í?e mohly zárove? slou?it jako kv?tníky; brutalistní vzez?ení dáváno do souvislosti s jaderným výzkumem v budov?
 • Zdroj ZAO Dílo; AMO Dílo
 • Sou?adnice 49.820807, 18.267824
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vstupní hala bývalého závodu 6 Vítkovických ?elezáren (jaderný výzkum)
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula