V?ra Tošenovská: Zví?ata a Kv?tiny

 • Název Zví?ata a Kv?tiny
 • Autor V?ra Tošenovská
 • Vznik 2. polovina 50. let 20. století
 • Typ sgrafito
 • Materiál sgrafito
 • Stav n?která ji? tém?? zni?ena
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka motivy zví?at (d?tsky stylizovaných), kytic, pták? ve v?tvích a d?tí
 • Zdroj V?ra To?enovská. Opava 1977
 • Sou?adnice 49.823425, 18.269253
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace na obytných domech po celé délce ul. Gajdošova (pouze zástavba s vchody orientovanými na sever)
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO