Old?ich Fidrich: Chlapec s holubicí

 • Název Chlapec s holubicí
 • Autor Old?ich Fidrich
 • Vznik 1973–1974
 • Typ plastika
 • Materiál mramor bulharský
 • Stav mechanicky poškozeno (holubice má ura?enou hlavu)
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka postava le?ícího dít?te s holubicí vzlétající z jeho klína vyznívá motivicky (svou dvojzna?ností) kuriózn?; sumární pojetí tvar? zejména kon?etin p?sobí nep?irozen?; p?vodn? dostal zakázku Antonín Ivanský, který se na konci roku 1972 úkolu vzdal a komise jej p?id?lila Old?ichu Fidrichovi; plastika p?vodn? proponována na ul. Vítkovickou, pro nevhodnost tohoto umíst?ní ale osazena u Z?, pozd?ji p?emíst?na mezi panelové domy sídli?t?
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.828144, 18.275712
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace sídlišt? Šalamouna, v parku mezi panelovými domy na ul. Petra K?i?ky
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek