Jan Václavík, Václav Fidrich: K?ídla

 • Název K?ídla
 • Autor Jan Václavík Václav Fidrich
 • Vznik 1972
 • Typ plastika
 • Materiál beton kov
 • Stav betonové ?ásti místy siln? zv?tralé
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka sout?? 1971?72; restaurováno Tomá?em Skalíkem roku 2019
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.828232, 18.279021
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace u bývalého vjezdu do areálu Úst?edního autobusového nádra?í (nyní parkovišt? p?ed obchodním st?ediskem Karolina)
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2013
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: AMO, fond ÚHAMO, soubor fotek ÚAN II. etapa
 • zdroj: poz?stalost Jana Václavíka v dr?ení dcery Marcely Václavíkové
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: poz?stalost Jana Václavíka v dr?ení dcery Marcely Václavíkové
  popis: alternativní model
 • zdroj: poz?stalost Jana Václavíka v dr?ení dcery Marcely Václavíkové
  popis: alternativní model