Ji?í Myszak: Matka s dít?tem

 • Název Matka s dít?tem
 • Autor Ji?í Myszak
 • Vznik 1963–1966
 • Typ plastika
 • Materiál šamot
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka ??astná datuje 1963?65; zakázka byla zadána teprve na konci prosince 1964, ale Myszak vytvo?il zcela shodnou plastiku také pro Z? v Karviné (dnes ZU? Bed?icha Smetany), kde byla práce zadána ji? roku 1963 a kolaudována 1966, p?i ?em? bylo povoleno replikovat zda?ilou plastiku v Záb?ehu ? ta byla schválena k realizaci teprve tohoto roku; dlouhá léta následkem vandalského útoku "bezhlavé" souso?í bylo roku 2017 restaurováno Jaroslavou Rybovou
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.791178, 18.225692
 • ?tvr? Záb?eh nad Odrou
 • Lokalizace p?ed ZŠ Volgogradská
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: karvinská dvojnice
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: plastika p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: plastika p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: plastika p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: plastika p?ed opravou
  datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: model sochy na zahrad? rodinného domu autora
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • popis: model sochy na zahrad? rodinného domu autora
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: archiv Petra Sikuly
  datum: p?elom 70./80. let 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: GVUO dokumentace
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula