Vja?eslav Irmanov: Hutnictví, Hornictví a Zem?d?lství

 • Název Hutnictví, Hornictví a Zem?d?lství
 • Autor Vja?eslav Irmanov
 • Vznik 1955–1960
 • Typ plastika reliéf
 • Materiál laminát
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka 3 reliéfy (ve skute?nosti celoobjemové plastiky p?ichycené ke svislé desce) ve foyer velkého sálu; Hutnictví bylo vystaveno v rámci prezentace ?eskoslovenska na EXPO 58 v Bruselu; dokumentace z poz?stalosti autora datuje dílo ji? 1955, Zem?d?lství je signováno s datací 1960
 • Zdroj poz?stalost Vja?eslava Irmanova v dr?ení vnu?ky Anny Irmanovové; STRAKO?, Martin. Kulturní domy na Ostravsku v kontextu architektury a um?ní 20. století. Ostrava 2012; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.831142, 18.273210
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace foyer velkého sálu Domu kultury m?sta Ostravy
 • popis: Zem?d?lství
  datum: 2010
  foto: Roman Polášek
 • popis: Hornictví
  datum: 2010
  foto: Roman Polášek
 • popis: Hutnictví
  datum: 2010
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  popis: chodba Domu kultury s reliéfy Vja?eslava Irmanova
  datum: 2. polovina 60. let 20. století
  foto: Zden?k Menec