Antonín Šir??ek: Vstup do m?sta

 • Název Vstup do m?sta
 • Autor Antonín Šir??ek
 • Vznik 1957
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka výtvarné ?e?ení i realizace; ??astná Poruba uvádí dataci 1952?56 a za autora ozna?uje Václava ?antr??ka ml. (vzhledem k údaji v katalogu samotného ?ir??ka to lze vylou?it); sou?ást kulturní památky; v roce 2017 rekonstruováno
 • Zdroj HLU?I?KA, Ji?í ? MALINA, Jaroslav. Antonín ?ir??ek. Brno 2014; ??astná Poruba
 • Sou?adnice 49.822883, 18.173641
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace atika pr?jezdu tzv. Oblouku
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek