Miloš Zet: Stojící d?v?e

 • Název Stojící d?v?e
 • Autor Miloš Zet
 • Vznik 1972–1976
 • Typ plastika
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka rozm?ry 130 x 55 x 19 cm; komise doporu?ila zvý?ení honorá?e vzhledem k dosa?ené kvalit? díla; tuté? plastiku vytvo?il autor rovn?? pro láze?ský park v Teplicích nad Be?vou; socha p?vodn? stávala v par?íku mezi infek?ním a psychiatrickým odd?lením, ale po pokusu o odcizení do?lo k jejímu umíst?ní ve zrekonstruovaném atriu infek?ního odd?lení
 • Zdroj ZAO Dílo; ??astná
 • Sou?adnice 49.828088, 18.157100
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace v atriu infek?ního odd?lení Fakultní nemocnice
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula
 • zdroj: ZAO Dílo
  datum: 80. léta 20. století
  foto: Petr Sikula