RS (?): Produkty mostárny

 • Název Produkty mostárny
 • Autor RS (?)
 • Vznik 1968
 • Typ reliéf
 • Materiál mosaz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  signováno RS 1968 (autor podle iniciál zatím nezjišt?n); reliéf p?edstavuje nejvýznamn?jší produkty mostárny z konce 60. let – bratislavský most SNP a vysíla? na Ješt?du; p?vodn? byl reliéf umíst?n patrn? v reprezenta?ních prostorách

 • Sou?adnice 49.816437, 18.271008
 • ?tvr? Vítkovice
 • Lokalizace mezipodesta schodišt? do prvního patra ?editelství mostárny V?
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek