Vincenc Havel: Ran?ný / Památník padlým zam?stnanc?m závodu

 • Název Ran?ný / Památník padlým zam?stnanc?m závodu
 • Autor Vincenc Havel
 • Vznik 1965–1967
 • Typ památník plastika
 • Materiál pískovec
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka spolupracoval architekt Komenda; slavnostní odhalení 7. 12. 1968; vlastní památník z betonu pokrytého terazzem, sou?ástí také velká nádoba z pálené hlíny
 • Zdroj Vincenc Havel. Opava 1986; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.815954, 18.256721
 • ?tvr? Hulváky
 • Lokalizace p?ed závodem 2 (ocelárna) Vítkovických ?elezáren
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek