Vladislav Gajda: medailon Petra Bezru?e

 • Název medailon Petra Bezru?e
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1998
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka pam?tní deska ?estného ob?anství, které Bezru? od T?ebovic získal 18. 12. 1937
 • Zdroj SÝKOROVÁ, Hana. Pomníky T. G. Masaryka. Ostrava 2007
 • Sou?adnice 49.834628, 18.194837
 • ?tvr? T?ebovice
 • Lokalizace vstupní chodba ú?adu m?stského obvodu
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek