František Radvan: Ošet?ovatelka s dít?tem / Mate?ství

 • Název Ošet?ovatelka s dít?tem / Mate?ství
 • Autor František Radvan
 • Vznik 1958–1960
 • Typ plastika
 • Materiál laminát
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  zamýšleno v palené hlín?; p?vodn? p?ed plastikou kašna; Vose?ková uvádí jako spoluautora J. Hlavi?ku – ve skute?nosti mín?n architekt Ji?í Lavi?ka, kterého zmi?ují archivní prameny a m?l by být patrn? autorem architektonické ?ásti fontány ukon?ující terasu; Š?astná i Vose?ková uvád?jí jako autora Jana Hánu, ale archivní materiály potvrdily, ?e Hána byl autorem laminátových reliéf? ve vstupní hale; a?koli plastika byla roku 2010 opravena a nov? nat?ena, dít? m?lo ji? brzy znovu ura?eno p?irození, pozd?ji se v soše dokonce objevila díra vzniklá vandalským útokem ostrým p?edm?tem, a proto vedení polikliniky sochu nechalo po oprav? p?est?hovat do interiéru

 • Zdroj NA Dílo; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková; IVÁNEK, Jakub. Novodobé madony II. OstravaBlog, 10. 7. 2014
 • Sou?adnice 49.831324, 18.178422
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace p?vodn? u terasy restaurace za budovou polikliniky na ul. Opavské, dnes na chodb? ve 4. podla?í polikliniky
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2017
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: archiv Otakara Zdvihala
  datum: 1972
 • zdroj: archiv Otakara Zdvihala
  datum: 1972