Vladislav Gajda: Památník revolu?ních boj? / Stávka na Dole Trojice

 • Název Památník revolu?ních boj? / Stávka na Dole Trojice
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1951–1965
 • Typ plastika
 • Materiál ?ula mrákotínská
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dílo zamý?leno p?vodn? jako památník p?ed Dolem Trojice, nakonec v?ak realizováno na exponovaném míst? v centru m?sta; soub??n? autor vytvo?il pro M?stský národní výbor také 2 sádrové modely souso?í a hlavu revolu?ního haví?e pro památní?ek p?ed Dolem Trojice, nakonec v?ak byla umíst?na p?i vstupu do Dolu Hlubina (viz samostatné heslo); komise ocenila kvalitu díla i ?as, který autor vývoji skulptury v?noval; slavnostní odhalení památníku 9. 5. 1965
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ??astná; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.833838, 18.289267
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace park na nám. Dr. Edvarda Beneše
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2016
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: sousoší po odhalení v roce 1965
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
  popis: autor p?ed jedním z model? sousoší