Vladislav Gajda: reliéfní st?na

 • Název reliéfní st?na
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1966 (?)
 • Typ reliéf
 • Materiál beton
 • Stav dobrý (opraveno v roce 2020 p?i rekonstrukci Farské zahrady)
 • Umíst?ní Exteriér
 • Zdroj poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy; IVÁNEK, Jakub ? ?PA?KOVÁ, Eva: Socha? Vladislav Gajda a jeho dílo pro Vysokou ?kolu bá?skou, In: Ostrava. P?ísp?vky k d?jinám a sou?asnosti Ostravy a Ostravska 32. Ostrava 2018
 • Sou?adnice 49.835063, 18.295618
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace ?erná louka, Farská zahrada
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2021
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • popis: stav p?ed opravou
  datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: poz?stalost Vladislava Gajdy v dr?ení syna Jakuba Gajdy
 • zdroj: fotoarchiv Ostravského muzea
  datum: 2. polovina 90. let 20. století
  foto: František ?ezní?ek