Miloslav Hájek: Le?ící ?eny

 • Název Le?ící ?eny
 • Autor Miloslav Hájek
 • Vznik 1962
 • Typ reliéf
 • Materiál um?lý kámen
 • Stav dobrý, jeden reliéf mírn? prasklý
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka 2 reliéfy o velikosti 80 x 330 cm
 • Zdroj ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.827496, 18.175432
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace vchody dom? ?. 55 a 63 na Hlavní t?íd?
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek