Jind?ich Wielgus, Jan Kudlá?ek: Stéla

 • Název Stéla
 • Autor Jind?ich Wielgus Jan Kudlá?ek
 • Vznik 1966–1967
 • Typ plastika
 • Materiál laminát
 • Stav poškozeno a opraveno bez respektování p?vodní barevnosti
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka dílo technicky nedokonalé ? odleh?ený materiál v p?ípad? tak velké vertikální sochy zp?sobuje p?i v?trném po?así vibraci, a tím i snaz?í po?kození díla; auto?i museli ji? hned po dokon?ení opravovat povrchová naru?ení a sochu staticky zabezpe?it
 • Zdroj ZAO Dílo; Národní um?lec Jind?ich Wielgus. Ostrava 1990; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková; ?PA?KOVÁ, Eva ? ??ASTNÁ, Marie ? IVÁNEK, Jakub: Univerzita a um?ní. Um?lecká díla ve ve?ejném prostoru V?B-TUO / Art on Campus. The Public Art Collection at V?B-TUO. Ostrava 2017
 • Sou?adnice 49.836568, 18.158769
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace p?ed hlavním vstupem kolejí VŠB-TUO
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 70. léta 20. století
  foto: Petr Sikula