Vladislav Gajda: Slunce

 • Název Slunce
 • Autor Vladislav Gajda
 • Vznik 1967–1973
 • Typ plastika
 • Materiál ?ula mrákotínská
 • Stav dobrý; socha dnes prakticky uprost?ed parkovišt?, v neestetickém prost?edí
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka p?vodn? m?lo být sou?ástí vodní nádr?e u západní vrátnice nemocnice
 • Zdroj ZAO Dílo; Gajda; ??astná; ??astná Poruba; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.827924, 18.161877
 • ?tvr? Poruba
 • Lokalizace p?ed vstupem do polikliniky Fakultní nemocnice, ul. 17. listopadu
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek