Karel Kolumek: Smysly a rozum / Vztah v?dy a p?írodní reality

 • Název Smysly a rozum / Vztah v?dy a p?írodní reality
 • Autor Karel Kolumek
 • Vznik 1968–1969
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka

  Ponzerová nazývá reliéf Vztah v?dy a p?írodní reality, ve sbírkách Muzea um?ní Olomouc však p?ítomen model reliéfu pojmenovaný Smysly a rozum, co? se zdá p?íhodn?jší; p?vodn? byla st?na s reliéfem v exteriéru (sou?ást zast?ešené venkovní chodby spojující jednotlivé pavilony, která byla asi v 80.–90. letech 20. století p?ebudována na vnit?ní chodbu se vstupní halou)

 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.787383, 18.260740
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace pravá vstupní hala ZŠ MUDr. Emilie Lukášové a Klegova
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek