Karel Kolumek: Smysly a rozum / Vztah v?dy a p?írodní reality

 • Název Smysly a rozum / Vztah v?dy a p?írodní reality
 • Autor Karel Kolumek
 • Vznik 1968–1969
 • Typ reliéf
 • Materiál keramika
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka Ponzerová nazývá reliéf Vztah v?dy a p?írodní reality, ve sbírkách Muzea um?ní Olomouc v?ak p?ítomen model reliéfu pojmenovaný Smysly a rozum, co? se zdá p?íhodn?j?í; p?vodn? byla st?na s reliéfem v exteriéru (sou?ást zast?e?ené venkovní chodby spojující jednotlivé pavilony, která byla asi v 80.?90. letech 20. století p?ebudována na vnit?ní chodbu se vstupní halou)
 • Zdroj ZAO Dílo; Ponzerová
 • Sou?adnice 49.787383, 18.260740
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace vstupní hala ZŠ Klegova
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2014
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Roman Polášek