Otto Cienciala: Pam?tní deska bojovník?m proti fašismu

 • Název Pam?tní deska bojovník?m proti fašismu
 • Autor Otto Cienciala
 • Vznik 1958
 • Typ pam?tní deska reliéf
 • Materiál bronz
 • Stav dobrý
 • Umíst?ní Interiér
 • Poznámka rozm?r 60 x 90 cm; pam?tní deska p?vodn? umíst?na na vn?j?í fasád? budovy, pozd?ji snesena z d?vodu pokusu o její odcizení, nyní (po oprav? budovy) instalovaná na nov? z?ízené pietní místo ve vstupní chodb? objektu (architektonické ?e?ení Tadeá? Goryczka); n?kdej?í budova Krajského ústavu národního zdraví slou?ila v dob? druhé sv?tové války jako sídlo gestapa
 • Zdroj fotoarchiv AMO; Vose?ková
 • Sou?adnice 49.832532, 18.276676
 • ?tvr? Moravská Ostrava
 • Lokalizace vstupní chodba budovy Národního památkového ústavu
 • zdroj: fotoarchiv AMO
  datum: 1985
  foto: Hana Kunzová
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek
 • datum: 2016
  foto: Roman Polášek