Drahoslav Beran: plastika ve fontán?

 • Název plastika ve fontán?
 • Autor Drahoslav Beran
 • Vznik 1966–1969
 • Typ fontána plastika
 • Materiál ?elezo polychromované
 • Stav fontána nefunk?ní a zanedbaná, plastika v pom?rn? dobrém stavu
 • Umíst?ní Exteriér
 • Poznámka nejasné ztoto?n?ní s archivním pramenem, který hovo?í o M? ?. 3 na ul. Klegova ? u tamních ?kolek ale ka?na není a navíc plastika ve fontán? u ?kolky na ul. Provaznická vykazuje znaky Beranova díla; patrn? ozna?ení Klegova p?íslu?í celému okrsku, který je té? nazýván Nová Klegova; rovn?? popis realizace, kdy do?lo na popud komise k prom?n? dvojstranného reliéfu (plakety) v reliéfní prostorový objekt, souhlasí s daným dílem
 • Zdroj ZAO Dílo
 • Sou?adnice 49.790090, 18.258974
 • ?tvr? Hrab?vka
 • Lokalizace zahrada MŠ Provaznická
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2019
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek
 • datum: 2015
  foto: Jakub Ivánek